Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e Xeoloxía 1º BAC 2016-17

 Guía para o alumnado Bioloxía e Xeoloxía curso 2016-17

 Programación didáctica 2016-17

 

1ª Avaliación:

 

Orixe e estrutura da Terra (Presentación. Complementaria á de Cultura Científica)

 2º parcial

Os minerais (presentación)

 Ambientes petroxenéticos e rochas (presentación)

 

 

 

2ª Avaliación:

 

TEMA 1: A materia da vida (presentación)

Aviso: Deixei en corserxería unhas fotocopias complementarias a esta presentación, como comentei na aula.

Tema 2: A célula (presentación)

 

 

 3ª Avaliación:

 

Presentación Tecidos (clase)

Aviso: Deixei en conserxería unhas copias que vos poden ser útiles para preparar o tema de dixestión nos vertebrados mamíferos.

 

EXAME FINAL ADIANTADO XUÑO

Quenda da TARDE: Luns, 12 de xuño na hora de clase.

Quenda da MAÑÁ: Mércores, 14 xuño, na hora de clase.

 

EXAMES RECUPERACIÓN

Ó longo da terceira avaliación deberedes concertar a data directamente co docente.

 As notas deberán ser solicitadas ó profesor por correo electrónico.

 

 

Traballo voluntario:

Como xa se comentou na clase, todo o alumnado poderá realizar e entregar antes de maio (preferiblemente por correo electrónico) un traballo sobre as formas non celulares (virus, prións, plásmidos...) que poderá ser valorado positivamente na cualificación final da materia.

Debe incluír os seguintes puntos:

- Descrición, ciclo "vital", formas de transmisión e consecuencias das formas de infección non celulares.

- Referencias e fontes de información.

 

Distribuir contido