Skip to Content

bloque-estilos

Matemáticas apl. ás CCSS I

Matemáticas Aplicadas I . Curso 2017/18

 INFORMACIÓN XERAL PARA O ALUMNO:

A materia de Matemáticas Aplicadas I é unha das materias troncais do Bacharelato de Humanidades.

O alumno debe partir duns coñecementos previos recollidos no Anexo I

 

A Metodoloxía está baseada na asistencia a titorías lectivas presenciais nas que se facilitará o estudo dos contidos fundamentais programados para cada unha das unidades e marcará as directrices a seguir para a consecución dos obxectivos propostos, e titorías de orientación, de carácter individual ou personalizado, nas que se resolverán as dificultades que lle xurdan ao alumno durante o seu estudo e reforzará determinados contidos que non estean suficientemente adquiridos. 

 As titorías presenciais serán os mércores 9:30h-10:15h ou ben os luns 16:00h-16:45h, en  quenda de maña ou tarde, respectivamente.

As titorías individuais son os martes  12:05h-12:50h

 

 

O correo electrónico matematicas.bac@gmail.com é unha ferramenta importante para o contacto entre o alumno e o profesor, no que, entre outras cousas se lles facilitará ao alumno material para poder traballar na casa, exercicios resoltos, propostas de exames, ...

Para empregar o correo electrónico, o alumno deberá enviar un correo á dirección matematicas.bac@gmail.com, indicando:

- Apelidos e nome

- DNI

- Teléfono de contacto

- Materias do departamento nas que está matriculado

- Se estivo matriculado o curso anterior 

- Outras observacións

 

- Anexo I

 

1ª AVALIACIÓN

 

Na primeira Avaliación imos repasar e afondar no campo dos números reais e álxebra (resolución de ecuacións, inecuacións e sistemas), e tamén na Matemática financieira.

A continuación se presentan os Temas obxeto de avaliación, en cada tema hai 4 anlaces: Documento de teoría, dous boletíns de exercicios resoltos e resumo do tema.

Nas titorías presenciais seguiremos o seguinte orde: Tema 1, Tema 3, Tema 4 e Tema 2.

Tema 1

Tema 1 Números reais

 Tema 1 Números reais Exercicios 1

 Tema 1 Números reais Exercicios 2

Tema 1 Números reais Resumo

 

 

Tema 2

Tema 2 Matemática financiera:

Tema 2 Matemática financiera Exercicios 1

Tema 2 Matemática financiera Exercicios 2

Tema 2 Matemática financiera Resumo

 

 

Tema 3

Tema 3 Polinomios e Ecuacións:

Tema 3 Polinomios e Ecuacións Exercicios 1

 Tema 3 Polinomios e Ecuacións  Exercicios 2

Tema 3 Polinomios e ecuacións Resumo

 

Tema 4

Tema 4 Sistemas e Inecuacións

Tema 4 Sistemas e Inecuacións Exercicios 1

Tema 4 Sistemas e inecuacións Exercicios 2

Tema 4 Sistemas e Inecuacións Resumo

 

Distribuir contido


by Dr. Radut