Inglés I

Tags:

Guía do alumnado 2017-18

 

Diccionario electrónico

Wordreference

Materiais San Clemente distancia

Unidades

Tempos verbais páxina Isabel Pérez

The Happy Verby Gang

Present Simple The British Council Teens

Activity 

Present Continuous

Activity

Past Simple

 

Activity

 

Verb To Be Present and Past

 

Activity

 

 Irregular verbs

 

Practice
 Past simple and past continuous  Activity

Activity

 Soluciones trabajo 1

 

 soluciones

 

 Soluciones spellings presentes

 

soluciones

 

Soluciones trabajo 2

 

soluciones

Soluciones Workbook 1ª evaluación

 

soluciones

 

 

Soluciones Progress Check Unit 1 Student´s book

 

Soluciones

Soluciones Vocabulary builder

Soluciones

   

 AVISO IMPORTANTE !!!! Xa está dispoñible na conserxería

o traballo nº 3 que tedes que entregar antes do 22 de xaneiro.

A conserxería está aberta no nadal, excepto os festivos e fins de semana,

de 10 a 13 horas. 

As notas da 1ª avaliación teredelas á volta das vacacións!

 
   

 Listening unit 1

 British description

Important people

 

decribing a cat

Conjuctions

 

 

and, but, so, although,...

 

Vocabulary air travel

 

Activity

Vocabulary on hotels

 

Activity

   
Distribuir contido