Cultura Científica

Cultura Científica 2017-18

 

Guía didáctica para o alumnado curso 2017-18

Programación Didáctica
 

 

1ª Avaliación:

      Introdución: O método científico (non imprimir)   

      Apuntes Universo e Terra 2017-2018

       Presentación Universo e Terra 2017-2018

 

      Apuntes Evolución Biolóxica (2º parcial)

       Presentación Evolución Biolóxica (2º parcial)
 

 

Aviso!! O alumnado que desexe saber a nota do 1º parcial que me envíe un correo electrónico

 

Avisos EXAMES OFICIAIS:

O alumnado que teña aprobado o 1º parcial (ou como mínimo un 4.5) pode  escoller entre realizar só o segundo parcial ou facer o exame global da 1ª Avaliación.

Pódense facer os exames de "Bioloxía e Xeoloxía" e/ou "Cultura Científica" indistintamente os días 18 ou 20 de decembro (sempre nos horarios asignados a esas materias).

 

2ª avaliación:

 

3ª avaliación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido