Cultura Científica

Cultura Científica 2017-18

 

Guía didáctica para o alumnado curso 2017-18

Programación Didáctica
 

 

1ª Avaliación:

      Introdución: O método científico (non imprimir)   

      Apuntes Universo e Terra 2017-2018

       Presentación Universo e Terra 2017-2018

 

      Apuntes Evolución Biolóxica (2º parcial)

       Presentación Evolución Biolóxica (2º parcial)
 

 

Aviso RECUPERACIÓN 1ª Aval:

O alumnado que teña aprobado o 1º parcial (ou como mínimo un 4.5) pode  escoller entre realizar só o segundo parcial ou facer o exame global da 1ª Avaliación, igual que nos oficiais.

Pódense facer os exames de "Bioloxía e Xeoloxía" e/ou "Cultura Científica" indistintamente.

Quenda da tarde: Xoves 18 ás 16:30h.

Quenda da mañá: Martes 23 ás 9:00h.

 

2ª avaliación:

 

3ª avaliación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido