Cultura Científica

Materiais para Cultura Científica 2016-17

 Guía para o alumnado Cultura Científica curso 2016-17

 Programación didáctica 2016-2017

 

 

1ª Avaliación:

Tema 0 - Introdución (Non é necesario imprimilo)

Tema 1 - Universo e Terra (Presentación diapositivas)

Apuntes Universo e Terra

 2º PARCIAL

Tema Evolución (Presentación diapositivas)

Apuntes Evolución

 

 

2ª avaliación:

 A Herdanza Biolóxica (1ª presentación diapositivas)

ADN e Biotecnoloxía (2ª presentación diapositivas)

 

 

3ª avaliación

EXAMES RECUPERACIÓN

Ó longo da terceira avaliación deberedes concertar a data directamente co docente.

 As notas deberán ser solicitadas ó profesor por correo electrónico.

 

 

 Nota importante: Até primeiros de maio haberá unha profesora en prácticas, na quenda da mañá, desenvolvendo unha unidade didáctica que será avaliada e contará na cualificación final. O alumnado deberá estar atento para realizar o exame correspondente na data que se fixe na aula.

 

Traballo obrigatorio:

Como xa se comentou na clase, todo o alumnado deberá realizar e entregar antes de maio (preferiblemente por correo electrónico) un breve traballo de investigación sobre calquera avance científico para o que se empreguen técnicas de Enxeñería Xenética.

Lémbrovos que non entregalo implica perder medio punto na cualificación final do curso.

Debe incluír os seguintes puntos:

- Descrición do problema ou situación que se pretende solucionar.

- Organismo ou organismos empregados.

- Técnicas e ferramentas empregadas.

- Resultados (poden ser os esperados ou non)

- Referencias e fontes de información.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido