Francés

Departamentos | Francés

 

Os departamentos didácticos son os órgaos encargados de organizar e desenvolver o ensino daquelas áreas e materias que lles asigna a normativa  vixente. En cada departamento están integrados todos os profesores/as que imparten as correspondentes áreas e materias asignadas.

Membros do Departamento

Xefa do Departamento:  Teresa Rguez Freire

Materias e Ámbitos asignados a este departamento:

 

Materias / Ámbitos Curso Grupos Profesora
 Francés 2º idioma I 1º Bacharelato Mañá e Tarde Teresa Rguez Freire

 Francés 2º idioma II  2º Bacharelato Mañá e tarde Teresa Rguez Freire

Francés I 1º Bacharelato Mañá e tarde

Teresa Rguez Freire

Francés II 2º Bacharelato Mañá e tarde Teresa Rguez Freire
Distribuir contido