Francés

Departamentos | Francés

 

Os departamentos didácticos son os órgaos encargados de organizar e desenvolver o ensino daquelas áreas e materias que lles asigna a normativa  vixente. En cada departamento están integrados todos os profesores/as que imparten as correspondentes áreas e materias asignadas.

Membros do Departamento

Xefa do Departamento: Carmen Ozema Mirabal Montero
comirabalmontero@edu.xunta.es

Materias e Ámbitos asignados a este departamento:

 

Materias / Ámbitos Curso Grupos Profesor
 Francés 2º idioma I 1º Bacharelato Mañá e Tarde
comirabalmontero@edu.xunta.es
 Francés 2º idioma II  2º Bacharelato Mañá e tarde
comirabalmontero@edu.xunta.es
Francés I 1º Bacharelato Mañá e tarde

comirabalmontero@edu.xunta.es

Francés II 2º Bacharelato Mañá e tarde
comirabalmontero@edu.xunta.es
Distribuir contido