Calendario

Curso 2017/18

 

PROBAS DE AVALIACIÓN INICIAL

(probas de nivel)

Para o alumnado que non xustifique estudos anteriores

 

 

 

 Xoves 26 de outubro de 2017 ás 10.00 

 

 Venres 19 de xaneiro de 2018 ás 10.00

 

 Mércores 21 de marzo de 2018 ás 10.00