Taxas

Taxas curso 2020-2021 - Matrícula oficial

Lexislación aplicable sobre taxas: Decreto 89/2013, do 13 de xuño, (DOG do 17/06/2013)

Por favor, comprobe ben os importes a ingresar antes de acudir á entidade bancaria: o centro non pode efectuar devolución inmediata das cantidades incorrectamente ingresadas. O pago da matrícula deberá realizarse nos prazos establecidos.

Antes de proceder a cubrir os diferentes apartados, lea atentamente a seguinte información. Se aínda así ten algunha dúbida, consúltea na secretaría da EOI antes de efectuar o pagamento.

O pagamento para a formalización da matrícula realizarase mediante un dos medios seguinte:

Distribuir contido