Matrícula e Formalización

Matrícula - Alumnado Admitido na Preinscrición

 

CONFIRMACIÓN DA MATRÍCULA DESPOIS DE ASIGNADA UNHA PRAZA NA PREINSCRICIÓN:

  1. Caso de ser admitido, terá unha nova ligazón "Confirmar matrícula" no seu formulario de preinscrición. Prema na ligazón .
  2. A selección dun grupo, unha vez confirmada, non poderá ser modificada nin anulada. O sistema xerará un resgardo por duplicado onde se indica o idioma, curso e grupo seleccionado, así como o día e hora na que se grava a solicitude. A praza queda reservada, pendente de confirmación pola secretría do centro.
  3. Pode consultar nesta páxina a información das taxas correspondentes para que poida efectuar o pagamento.
  4. Unha vez realizado o pagamento, o alumnado deberá presentar na secretaría do centro o resgardo da confirmación de matrícula (por duplicado), a documentación que lle da acceso ao nivel distinto de Básico 1, o resgardo de ter pagado as taxas ou a documentación complementaria que dá dereito a redución ou exención do seu importe, fotocopia do DNI e dúas fotografías tamaño carnet. Nese momento, o centro confirmará a matrícula.
  5. O pagamento e a presentación da documentación na secretaría deberá efectuarse no prazo establecido. A falta de pagamento e/ou presentación de documentación no prazo implica automaticamente a anulación da praza.

Prazos de matrícula e preinscrición. Curso 2017-2018

PREINSCRICIÓN

Comprobe nesta ligazón o detalle de que persoas teñen que realizar preinscrición.

BÁSICO 1 e BÁSICO INTEGRADO de portugués:

  • Do 27 de xuño ao 06 de xullo. Prazo de preinscrición para alumnado de Básico 1 e Básico Integrado de portugués. Nesta LIGAZÓN

Adxudicación de prazas 1: 07 de xullo ás 13:00 horas. Matrícula ata o 14 de xullo. 

  • Do 17 de xullo ao 14 de setembro. Prazo extraordinario para novas preinscricións. Nesta LIGAZÓN.

As persoas preinscritas no primeiro prazo non necesitan volver preinscribirse: adxudicaraselles praza caso de haber vacante.

Adxudicación de prazas 2: 15 de setembro ás 13:00 horas. O dia 16 de setembro o alumnado poderá consultar na mesma aplicación de preinscrición se foi admitido. Matrícula ata o 21 de setembro.

CURSOS SUPERIORES A BÁSICO 1:

Como comprobar se a miña solicitude foi admitida?

Comprobación da preinscrición

Esta información aplícase ás persoas que realizaron preinscripción. A información que se proporciona é individual e está dipoñible una vez realizada a adxudicación.

Empregue a seguinte ligazón: www.eoidigital.com/preinsxunta. Escolla a opción "Identificación" e introduza os seus datos para acceder e comprobar se está admitido.

Caso de obter praza na adxudicación, siga as instrucións que se recollen neste enlace.

IMPORTANTE:

  • Caso de non confirmar a súa matrícula e entregar a documentación nos prazos establecidos, a praza quedará vacante e será ofertada na quenda de matrícula inmediatamente posterior.

acceso_preins

 

Instrucións de matrícula e preinscrición. Curso 2017-2018

A Circular 3/2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se dictan instruccións para a preinscrición, admisión e matrícula  nas Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia para o curso 2017/2018, dispón o procedemento que deben seguir as persoas que desexan cursar estudos nunha EOI no vindeiro curso e establece dúas quendas diferenciadas:

  • persoas matriculadas no curso 2016-2017 que continúan os seus estudos e se matriculan directamente.
  • persoas non matriculadas no curso 2016-2017, que se consideran alumnado novo e deben preinscribirse.

Lea con detimento as instrucións e consulte na conserxería ou na secretaría do centro en caso de dúbida. De non realizar os trámites dentro dos prazos establecidos, perderá o dereito á praza asignada, quedando vacante para ser asignada a outras persoas. Neste caso só poderá matricularse ao finalizar todo o proceso de matrícula, caso de quedaren prazas vacantes.

ALUMNADO OFICIAL MATRICULADO NO CURSO 2016-2017

O alumnado matriculado no curso 2015-2016 que desexa continuar os seus estudos non ten que facer preinscrición. Seguiranse as instrucións do Anexo IV da circular 3/2017:

Distribuir contido