Condicións de acceso

Acceso á Escola

Pode consultar toda a información sobre como matricularse nunha Escola Oficial de Idiomas nesta ligazón

Por favor, lea coidadosamente toda a información. O procedemento é distinto para persoas matriculadas no curso 2018-2019 de para alumnos novos. É especialmente importante que lea con detimento qué casos se consideran alumnos novos.

Tamén pode consultar directamente a normativa, no apartado I da Circular 3/2019 - I.Acceso

Caso de ter dúbidas, consúlteas na conserxería ou na secretaría da Escola. Lembre que non podemos contestar casos individuais por correo electrónico e a centraliña está habitualmente colapsada.

Distribuir contido