Oficial

Ampliado prazo de matrícula - Curso 2018-2019

As persoas que non obtiveron praza de inglés nos niveis Básico A1-A2 e Avanzado C1.2 poden matricularse mentras queden vacantes na modalidade semipresencial do programa That's English!

O prazo de matrícula amplíase ata o 15 de novembro. Poden contactar co centro de apoio administrativo no teléfono 886 159 121.

Para o resto de niveis e linguas, poden pasar pola secretaría do centro.

Caso de se apuntar a un nivel superior ao inicial, asegúrese de ter a titulación que lle da acceso a dito nivel (ver o Anexo da Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde de febreiro de 2011). Caso de optar por esta vía, accederá ao primeiro curso do nivel inmediatamente superior ao acreditado.

Comezo das clases do curso 2018-2019

As actividades lectivas darán comezo a partir do luns 24 de setembro. Consulte o calendario de presentacións no arquivo adxunto (Última actualización: 24/09 ás 11:00h). Comprobe o código do seu grupo no resgardo de matrícula.

Por cuestións organizativas, é preciso realizar os seguintes cambios nas presentacións:

 • Os grupos de inglés IN-A1-A2-3 e IN-B2.1-7 previstos inicialmente para o luns 24 terán a presentación o mércores 26 ás 17.30 e 19.30, respectivamente.
 • O grupo de inglés IN-B2.1-5 previstos inicialmente para o mércores 26 terá a presentación o martes 25 ás 17.30.
 • Os grupos de portugués PO-B1, PO-C1.1, PO-B2.1 e PO-B2.2 non terán presentacións até novo aviso, estando á espera de que sexa nomeado/(s) o/a(s) profesor/a(s) para os mesmos. Fique atento á actualización deste apartado.

O alumnado que non se poda incorporar nos 15 primeiros días de aulas pode enviar un correo electrónico ao enderezo do centro (eoi.vilagarcia@edu.xunta.es) para así comunicarllo ao/á docente do grupo.

Bolsas e axudas para o curso académico 2018-2019

Convocatoria de bolsas e axudas para o curso académico 2017-2018

Información pendente de actualización

Poden solicitar estas bolsas os estudantes que estean matriculados no curso 2017/2018 en estudos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade de distancia.

Prazo de presentación

Do 11 de agosto ao 03 de outubro de 2017. PRAZO ABERTO.

Presentación de solicitudes e requisitos

A solicitude preséntase mediante formulario on-line a través da páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Consullte toda a información e o texto da convocatoria completa aquí.

Matrícula alumnado oficial curso 2018-2019

Pode consultar toda a información de matrícula para o curso 2018-2019 relativa a:

 Por favor, lea atentamente a documentación e consulte as súas dúbidas na conserxería ou a secretaría do centro.

Teña en conta que:

 • en período de matrícula, as liñas telefónicas adoitan estar colapsadas.
 • aconsellamos consultar no centro as situacións individuais. Debido ao volume de consultas formuladas por correo electrónico, non é posible reponder todas as consultas inmediatamente.
 • Debe presentar toda a documentación para que a matrícula sea efectiva.
 • Debe traer consigo o orixinal dos documentos que achegou escaneados, salvo que teñan un CSV ou similar.

 Non se preinscribíu e quere matricularse? Ata completar prazas, aínda é posible: vexa esta información.

Cambios de grupo - Prazo de solicitudes - Curso 2018-2019

 Quen e como:

 • As persoas matriculadas que estén interesadas en solicitar o cambio de grupo poden facelo dende o seu perfil de CentrosNet.
 • Cada persoa pode formular un máximo de 2 peticións por cada idioma no que esté matrícula.
 • Só se pode pedir cambio de hora. Non é posible solicitar cambio de nivel ou de idioma.

Cando se pode solicitar:

Haberá distintos períodos para solicitar cambios de grupo.

 • Dende as 20:00 horas do 5 de outubro ata as 10:00 horas do 8 de outubro. Solicitudes online.
 • Posteriormente, pode solicitar o cambio na secretaría ou á xefatura de estudos.

Resolución das solicitudes:

Matrícula That's English! 2017-2018

 

O prazo de matrícula para cursar estudos de inglés na modalidade semipresencial That's English! dende o 11 de setembro ata o 20 de outubro.

O centro de apoio administrativo está na EOI de Pontevedra. Teléfono: 886 15 91 21.

Información xeral sobre o programa: www.thatsenglish.com

Na EOI de Vilagarcía impártense titorías para os niveis:

- Básico 1. Martes ás 18.30. Aula 02.

- Básico 2. Luns ás 18.30. Aula 14

- Intermedio 1. Luns ás 18.30. Aula 24

- Intermedio 2. Mércores ás 18.30. Aula 24

- Avanzado 1. Martes ás 18.30. Aula 01

- Avanzado 2. Venres ás 18.30. Aula 01

CentrosNet - Acceso e utilidade

Por seguridade, non facilitamos datos de acceso por teléfono ou correo electrónico. Caso de ter dificultades para acceder, pase pola secretaría en horario de atención ao público.

Para acceder, clique na icona de CentrosNet (arriba á esquerda nesta páxina) ou empregue este enlace. A información para alumnado do curso 2016-2017 estará dispoñible a partir do 30 de setembro ás 12:00 horas.

Para identificarse:

 • Nome de usuario: é o seu número de expediente (comeza por 05/... e figura no seu carné de estudante). Tamén pode empregar a súa data de nacemento en formato DD/MM/AAAA
 • Contrasinal: é o número do seu DNI sen a letra. Se ten N.I.E. primeira letra e números (sen a letra final).
 • Contrasinal persoal: creado polo usuario a primeira vez que accede. Consulte nesta ligazón como crear o seu Contrasinal seguro.

Utilidades:

Distribuir contido