Normativa

Normativa das Ensinanzas de idiomas de réxime especial

Consulte nesta ligazón a compilación de normativa que mantén a consellería competente en materia de educación.

Información sobre homologación e/ou validación de títulos e estudos estranxeiros

A validación e homologación de titulacións corresponde, con carácter xeral, ao ministerio con competencias en materia de educación.

Visite a web do Ministerio de Educación y Formación Profesional: Homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios

LEXISLACIÓN AUTONÓMICA

Faltas de asistencia dos menores de idade

Os pais, nais ou titores do alumnado menor de idade poden comprobar as súas ausencias ás aulas entrando en CentrosNet. Para acceder deberán introducir como "usuario" o número de expediente ou a data de nacemento e como "contrasinal" o DNI do/a menor (sen letra).

Tamén poden contactar directamente cos profesores/as no horario que estes teñen de atendimento ao público.

Descargue neste enlace as instrucións e o protocolo para entregar asinado na secretaría.

Distribuir contido