Taxas

Taxas curso 2021-2022 - Matrícula oficial

En este apartado está a información sobre as taxas para as persoas que se matriculan nunha escola oficial de idiomas. Lea atentamente a información sobre:

Se ten algunha dúbida, consúltea na secretaría da EOI antes de efectuar o pagamento. Por favor, comprobe ben os importes a ingresar antes de acudir á entidade bancaria: o centro non pode efectuar devolución inmediata das cantidades incorrectamente ingresadas. O pago da matrícula deberá realizarse nos prazos establecidos.

Onde, como e cando abonar as taxas

A Consellería de Facenda é o organismos encargado da recaudación das taxas na comunidade de Galicia. O pagamento para a formalización da matrícula realizarase mediante un dos medios seguinte:

Distribuir contido