Información básica

Estudar na escola oficial de idiomas

Este apartado recolle información sobre as opcións dispoñibles á hora de se matricular nunha escola oficial de idiomas.

  • Que é unha escola oficial de idiomas.
  • Modalidades de matrícula: oficial e libre
  • Títulos e certificacións
  • Os niveis e o seu significado
  • Acceso: que facer se ten coñecementos previos
  • Canto custa matricularse: as taxas. Descontos.
  • Continuidade dos estudos.
  • Adaptación ás distintas capacidades.
Distribuir contido