Calendarios de exames: convocatoria ordinaria e extraordinaria, xuño 2022

Comprobe as datas das probas correspondentes ás convocatorias ordinaria e extraordinaria.

O detalle dos horarios de cada destreza e das horas das convocatorias orais publicaranse en breve en documentos á parte.

Convocatoria ordinaria.

Convocatoria extraordinaria.