11 de outubro - Día non lectivo

O día 11 de outubro, día do ensino, é día non lectivo en todos os centros de ensino sostidos con fondos públicos segundo a Orde do 19 de maio de 2021 (D.O.G. do 4 de xuño) pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.