Convocatoria ordinaria 2021-2022

Convocatoria ordinaria  - probas escritas

Convocatoria ordinaria - probas orais

Todas as convocatorias poderanse consultar nos taboleiros do centro.

Revisión das probas para o alumnado non apto: o mesmo día da publicación das cualificacións (ver calendario á parte)