Normativa autonómica aplicable.

Pode consultar a normativa vixente nesta ligazón da Consellería de Educación, Universidade e formación Profesional.