Normativa autonómica.

Pode consultar a normativa vixente nesta ligazón da Consellería de Educación e O.U.