Aula virtual da EOI Vilagarcía

Rexistro na plataforma Moodle

Para facilitarlle esta labor, o profesorado titor dos grupos acompañará ao seu alumnado para se asegurar nas primeiras semanas de aulas de que sabe como acceder. Se por calquera motivo non puido vir ás primeiras sesións de acompañamento, no seguinte videotitorial ten as indicacións para rexistrarse como usuario da nosa aula virtual da escola.

 

Automatriculación nun curso da aula virtual na plataforma Moodle

Unha vez rexistrado/a na plataforma, e posible que precise automatricularse nun curso para que a o/a seu/súa titor/a lle deu unha chave. Neste videotitorial lle explicamos como!