Protocolo de adaptación á covid19 para a comunidade educativa