Convocatoria extraordinaria 2021-2022

Convocatoria extraordinaria  - probas escritas

Convocatoria extraordinaria - probas orais. 

 

Revisión das probas para o alumnado non apto: o mesmo día da publicación das cualificacións. Ver calendario.