Convocatorias Ordinaria e Extraordinaria: Curso 2019 - 2020

Debido ás especiais características do curso 2019-2020, e tendo en conta que o alumnado dos cursos de promoción xa foi avaliado en xuño da convocatoria ordinaria, celebraranse as seguintes probas ao longo dos meses de setembro e outubro:

 • alumnado oficial: probas da convocatoria extraordinaria dos cursos de promoción (setembro), probas das convocatorias ordinaria e extraordinaria dos cursos de certificación (setembro - outubro). Entre o alumnado oficial, inclúese o alumnado dos cursos de inglés CFR, CALC e niveis de certificación de That's English!
 • alumnado libre: probas de certificación (setembro - outubro, dependendo da lingua).

Comprobe a continuación os calendarios de probas correspondentes á súa convocatoria.

Alumnado Oficial: convocatoria extraordinaria cursos de promoción - probas escritas

Alumnado Oficial: convocatoria extraordinaria cursos de promoción - probas orais

Alumnado Oficial: convocatoria ordinaria cursos de certificación - probas escritas

Alumnado Oficial: convocatoria ordinaria cursos de certificación - probas orais

Alumnado Oficial: convocatoria extraordinaria cursos de certificación - probas escritas

Alumnado Oficial: convocatoria extraordinaria cursos de certificación - probas orais (próxima actualización)

 • Departamento de alemán: A2 , B1.2, B2, C1.2
 • Departamento de francés: A2, B1, B2.2, C1.2
 • Departamento de inglés: A2, B1, B2.2, C1.2, C2
 • Departamento de italiano: A2, B1, B2.2, C1.2
 • Departamento de portugués: A2, B1, B2.2, C1.2

Alumnado Libre: convocatoria única cursos de certificación - probas escritas

Alumnado Libre: convocatoria única cursos de certificación - probas orais

Información importante para todas as persoas candidatas:

 • Se non atopa o seu nome na convocatoria das probas orais, contacte co centro no correo electrónico eoi.vilagarcia@edu.xunta.gal
 • Caso de que necesite solicitar un cambio de proba deberá presentar unha solicitude no rexistro do centro cun mínimo de sete días de antelación: cubra a "Instancia Xeral" que pode descargar de Trámites e formularios frecuentes e achegue a xustificación documental. As probas escritas de certificación non poden cambiarse. Despois de ser estudada a súa solicitude, informaráselle da concesión ou denegación do cambio.
 • Non se facilitan datas de exames por teléfono. Por favor, comprobe persoalmente as datas das súas convocatorias.
 • Siga en todo momento os protocolos de seguridade e hixiene do centro
 • Chegada a hora da proba, diríxase á aula indicada. Unha vez pechadas as portas das aulas e iniciada a proba de cada destreza, NON SE PERMITIRÁ o acceso á aula de ningunha persoa candidata.
 • Teña consigo un documento de identificación con foto (DNI, NIE, pasaporte).
 • Para as probas orais agarde na aula da convocatoria.
 • As cualificacións publicaranse en Centrosnet.
 • O prazo para presentar reclamacións ás cualificacións abrangue os dous días seguintes á publicación das mesmas. Deben presentarse no rexistro da secretaría do centro. Consulte o horario da secretaría do centro.