Medidas en relación co COVID-19 dende o día 16 de marzo de 2020

Pode consultar a información actualizada nesta ligazón da web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Info_COVID_19

Durante o período de vixencia do estado de alarma atenderemos as consultas no correo electrónico eoi.vilagarcia@edu.xunta.es

Caso de precisar contactar por teléfono, atenderemos de luns a venres, de 10:00 a 13:00 no 630 242 915.

 

IMPORTANTE: Teña en conta que consonte á Disposición Adicional Terceira do Real Decreto 463/2020, o cómputo de todos os prazos queda en suspenso, e reanudarase unha vez perda vixencia o Real Decreto ou as súas posibles prórrogas.