Día do Ensino

Consonte á Orde do 25 de xuño de 2020 (D.O.G. do 9 de xullo), o luns 7 de decembro será non lectivo nos centros educativos de Galicia pola conmemoración do Día do Ensino.