Bolsas e axudas para o curso académico 2020-2021

Convocatoria de bolsas e axudas para o curso académico 2020-2021

Información pendente de publicación da convocatoria. Pode comprobar a do curso anterior como referencia.

Poden solicitar estas bolsas os estudantes que estean matriculados no curso 2020-2021 en estudos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade de distancia.

Prazo de presentación

Pendente de convocatoria.

Presentación de solicitudes e requisitos

A solicitude preséntase mediante formulario on-line a través da páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Consullte toda a información e o texto da convocatoria completa aquí.