Bolsas e axudas para o curso académico 2018-2019

Convocatoria de bolsas e axudas para o curso académico 2017-2018

Información pendente de actualización

Poden solicitar estas bolsas os estudantes que estean matriculados no curso 2017/2018 en estudos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade de distancia.

Prazo de presentación

Do 11 de agosto ao 03 de outubro de 2017. PRAZO ABERTO.

Presentación de solicitudes e requisitos

A solicitude preséntase mediante formulario on-line a través da páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Consullte toda a información e o texto da convocatoria completa aquí.