Clube de debate

Figuran a continuación as horas e periodicidade dos clubes de conversa dispoñibles para o ano 2016-17. Lémbraselle ó alumnado a necesidade de comprobar regularmente co profesorado o lugar de celebración do clube de conversa e que a información estará dispoñible tamén nos taboleiros na escola.

Os clubes non son estancos, senón que se ofertan aceptando a estudantes doutros grupos e existindo flexibilidade entre os diferentes niveis. 

 

NIVEL

 

 

 

Intermedio I e II

Non haberá clube de debate como tal para Intermedio, aínda que o de conversa queda aberto á posible participación dos membros no Certame de Debate, que se plantexará de xeito especial para Intermedio.

 

NIVEL

PROFESORA

DATA E HORA

PERIODICIDADE

Avanzado I e II

Marta Gago

Venres, 16.00-17.00

quincenal

 

NIVEL

PROFESOR

DATA E HORA

 

C1

Juan Paz

Será no clube de conversa. Ver sección “clubes de conversa”