Clubes de lectura

Figuran a continuación as horas e periodicidade dos clubes de conversa dispoñibles para o ano 2016-17. Lémbraselle ó alumnado a necesidade de comprobar regularmente co profesorado o lugar de celebración do clube de conversa e que a información estará dispoñible tamén nos taboleiros na escola.

Os clubes non son estancos, senón que se ofertan aceptando a estudantes doutros grupos e existindo flexibilidade entre os diferentes niveis. 

 

NIVEL

PROFESORA

DATA E HORA

PERIODICIDADE

Intermedio I e II

Sandra López

Lola Burgo

Edmodo

BookWorms group

mensual

 

NIVEL

PROFESORA

DATA E HORA

PERIODICIDADE

Avanzado I e II

Natalia Margalejo

Venres, 19.00-20.00

mensual

 

NIVEL

PROFESOR

DATA E HORA

PERIODICIDADE

C1

Juan Paz

Comezo 21 de outubro

quincenal