Renovación membros do Consello Escolar

Ao abeiro do disposto na RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. procédese a renovar o consello escolar desta escola oficial de idiomas.

Representantes que procede renovar:

 • UN (1) representante do persoal non docente.
 • DOUS (2) representantes de pais/nais/titores.
 • CINCO (5) representante do alumnado. Un deles é a persoa que preside a xunta de delegados.
 • SEIS (6) representantes do profesorado.

Datas relevantes para o proceso:

 • 9 de novembro exposición do Censo Electoral dos distintos sectores na secretaría do centro.
 • 9 ao 16 de novembro, presentación de candidaturas.
 • 17 de novembro: proclamación de candidatos. Reunida a xunta electoral, acorda proclamar as seguintes candidaturas:
  • Representantes do alumnado:
   • Uxía García Ibáñez.
   • Xosé Henrique García Outeiral.
  • Representantes do persoal non docente:
   • Ángela Cristina Touriño Cortizo.
  • Representantes do profesorado:
   • Marta Gago Pesado.
   • Verónica Vázquez Duarte.
 • 18 e 19 de novembro: reclamacións ás candidaturas.
 • 24 de novembro votacións dos distintos sectores.
 • 28 de novembro proclamación dos candidatos elixidos.
  • Representantes do alumnado:
   • Uxía García Ibáñez.
   • Xosé Henrique García Outeiral.
  • Representantes do persoal non docente:
   • Ángela Cristina Touriño Cortizo.
  • Representantes do profesorado:
   • Marta Gago Pesado.
   • Verónica Vázquez Duarte.

Pode consultar os seguintes documentos: