Renovación membros do Consello Escolar Curso 2018-2019

Ao abeiro do disposto na RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos procédese a renovar o consello escolar desta escola oficial de idiomas.

Representantes se renovan:

 • DOUS (2) representantes de pais/nais/titores.
 • TRES (3) representante do alumnado. Un deles é a persoa que preside a xunta de delegados.
 • CINCO (5) representantes do profesorado.

Información relevante para o proceso:

 • 9 de novembro exposición do Censo Electoral dos distintos sectores na secretaría do centro.
 • 9 ao 16 de novembro, presentación de candidaturas. (Finalizado)
 • 19 de novembro: proclamación de candidatos.
  • representante do ALUMNADO:
  • D. Manuel Rodríguez Martínez.
  • D. Francisco Javier Villaronga Fuster.
  • representantes do PROFESORADO:
  • Dona Roberta Maschi.
  • Dona Victoria Penide López.
 • 20 e 21 de novembro: reclamacións ás candidaturas. (Finalizado)
 • 28 de novembro votacións dos distintos sectores.
 • 29 de novembro proclamación dos candidatos elixidos.
  • representante do ALUMNADO:
  • D. Manuel Rodríguez Martínez.
  • D. Francisco Javier Villaronga Fuster.
  • representantes do PROFESORADO:
  • Dona Roberta Maschi.
  • Dona Victoria Penide López.

Información sobre o procedemento, tempos e calendario de actuacións.
Modelo de presentación de candidatura.