Derradeiro prazo de matrícula - Curso 2018-2019

As persoas que fixeron preinscrición e non obtiveron praza, foron convocadas mediante SMS para se matricular o luns 8 de outubro ás 17:00 horas na secretaría.

As persoas que se apuntaron na lista de agarda de inglés, foron convocadas mediante SMS para o luns 8 de outubro ás 19:00 horas na secretaría.

Atenderemos ata as 20:00, caso de non poder acudir á hora á que están convocados, ou delegar noutra persoa, poden pasar a partir do martes 9 en horario de secretaría.

A partir do martes 9 de outubro admitiranse matrículas mentras queden vacantes.

Caso de se apuntar a un nivel superior ao inicial, asegúrese de ter a titulación que lle da acceso a dito nivel (ver o Anexo da Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde de febreiro de 2011). Caso de optar por esta vía, accederá ao primeiro curso do nivel inmediatamente superior ao acreditado.