Oferta educativa

Curso 2018/2019

 

 

 

Código do grupo

Curso e nivel

Horario

Días da semana

Aula

Profesor/a

PORTUGUÉS

1

PO-A1-A2-1

Nivel Básico A2

19.30 – 21.30

Luns, mércores

13

Carlos Allegue 

2

PO-B1-1

Nivel Intermedio B1

19.30 – 21.30

Martes, xoves

11-13

Fernando Vázquez 

3

PO-B2.1-1

1º curso do Nivel Intermedio B2

17.30 – 19.30

Martes, venres

13-11

 Paz Silva

4

PO-B2.2-1

2º curso do Nivel Intermedio B2

19.30 – 21.30

Martes, xoves

13-14

 Paz Silva

5

PO-C1.1-1

1º curso do Nivel Avanzado C1

17.30 – 19.30

Mércores, venres

13

 Fernando Vázquez

6

PO-C1.2-1

2º curso do Nivel Avanzado C1

17.30 – 19.30

Luns, xoves

13

 Carlos Allegue