Oferta educativa

Curso 2018/2019

 

 

Código do grupo

Curso e nivel

Horario

Días da semana

Aula

Profesor/a

INGLÉS

1

IN-A2-1

Nivel Básico A2

11.30 – 13.30

Martes, xoves

 

 

2

IN-A2-2

Nivel Básico A2

15.30 – 17.30

Mércores, venres

 

 

3

IN-A2-3

Nivel Básico A2

17.30 – 19.30

Luns, mércores

 

 

4

IN-A2-4

Nivel Básico A2

19.30 – 21.30

Martes, xoves

 

 

5

IN-B1-1

Nivel Intermedio B1

9.30 – 11.30

Martes, xoves

 

 

6

IN-B1-2

Nivel Intermedio B1

15.30 – 17.30

Mércores, venres

 

 

7

IN-B1-3

Nivel Intermedio B1

17.30 – 19.30

Luns, mércores

 

 

8

IN-B1-4

Nivel Intermedio B1

17.30 – 19.30

Martes, venres

 

 

9

IN-B1-5

Nivel Intermedio B1

19.30 – 21.30

Luns, mércores

 

 

10

IN-B1-6

Nivel Intermedio B1

19.30 – 21.30

Martes, xoves

 

 

11

IN-B2.1-1

1º curso do Nivel Intermedio B2

9.30 – 11.30

Luns, xoves

 

 

12

IN-B2.1-2

1º curso do Nivel Intermedio B2

11.30 – 13.30

Martes, venres

 

 

13

IN-B2.1-3

1º curso do Nivel Intermedio B2

15.30 – 17.30

Luns, xoves

 

 

14

IN-B2.1-4

1º curso do Nivel Intermedio B2

17.30 – 19.30

Luns, xoves

 

 

15

IN-B2.1-5

1º curso do Nivel Intermedio B2

17.30 – 19.30

Mércores, venres

 

 

16

IN-B2.1-6

1º curso do Nivel Intermedio B2

19.30 – 21.30

Martes, xoves

 

 

17

IN-B2.1-7

1º curso do Nivel Intermedio B2

19.30 – 21.30

Luns, mércores

 

 

18

IN-B2.2-1

2º curso do Nivel Intermedio B2

9.30 – 11.30

Martes, venres

 

 

19

IN-B2.2-2

2º curso do Nivel Intermedio B2

15.30 – 17.30

Mércores, venres

 

 

20

IN-B2.2-3

2º curso do Nivel Intermedio B2

17.30 – 19.30

Luns, mércores

 

 

21

IN-B2.2-4

2º curso do Nivel Intermedio B2

17.30 – 19.30

Martes, xoves

 

 

22

IN-B2.2-5

2º curso do Nivel Intermedio B2

19.30 – 21.30

Luns, mércores

 

 

23

IN-C1.1-1

1º curso do Nivel Avanzado C1

9.30 – 11.30

Martes, venres

 

 

24

IN-C1.1-2

1º curso do Nivel Avanzado C1

15.30 – 17.30

Luns, mércores

 

 

25

IN-C1.1-3

1º curso do Nivel Avanzado C1

17.30 – 19.30

Luns, xoves

 

 

26

IN-C1.1-4

1º curso do Nivel Avanzado C1

19.30 – 21.30

Martes, xoves

 

 

27

IN-C1.2-1

2º curso do Nivel Avanzado C1

9.30 – 11.30

Martes, xoves

 

 

28

IN-C1.2-2

2º curso do Nivel Avanzado C1

17.30 – 19.30

Martes, xoves

 

 

29

IN-C1.2-3

2º curso do Nivel Avanzado C1

19.30 – 21.30

Luns, mércores

 

 

30

IN-C2-1

Nivel Avanzado C2

9.30 – 11.30

Martes, xoves

 

 

31

IN-C2-2

Nivel Avanzado C2

17.30 – 19.30

Luns, mércores

 

 

 

 

 

Código do curso

Nome do curso

Nivel

Duración (horas)

Horario

Días da semana

Aula

Profesor/a

INGLÉS – OUTROS CURSOS

1

IN-CAL-B1-120C-1

Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC)

B1

120h

16.30 – 20.30

Xoves

 

 

2

IN-CAL-B2-120C-1

Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC)

B2

120h

16.30 – 20.30

Mércores

 

 

3

IN-CAL-C1-120C-1

Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC)

C1

120h

16.30 – 20.30

Mércores

 

 

4

IN-A2-THE-MD01-1

That's English!

A2

120h

18.00 – 19.30

Mércores

 

 

5

IN-A2-THE-MD02-1

That's English!

A2

120h

18.00 – 19.30

Mércores

 

 

6

IN-A2-THE-MD03-1

That's English!

A2

120h

18.00 – 19.30

Venres

 

 

7

IN-A2-THE-MD04-1

That's English!

A2

120h

18.00 – 19.30

Venres

 

 

8

IN-B1-THE-MD05-1

That's English!

B1

120h

18.00 – 19.30

Martes

 

 

9

IN-B1-THE-MD06-1

That's English!

B1

120h

18.00 – 19.30

Martes

 

 

10

IN-B1-THE-MD07-1

That's English!

B1

120h

18.00 – 19.30

Xoves

 

 

11

IN-B1-THE-MD08-1

That's English!

B1

120h

18.00 – 19.30

Xoves

 

 

12

IN-B2.1-THE-MD09-1

That's English!

B2.1

120h

18.00 – 19.30

Martes

 

 

13

IN-B2.1-THE-MD10-1

That's English!

B2.1

120h

18.00 – 19.30

Martes

 

 

14

IN-B2.2-THE-MD11-1

That's English!

B2.2

120h

18.00 – 19.30

Mércores

 

 

15

IN-B2.2-THE-MD12-1

That's English!

B2.2

120h

18.00 – 19.30

Mércores