GALICIA EN IMAXES

I Concurso de fotografía

Galicia en imaxes

O último día para entregar as fotografías é o mércores 14 de maio.

As persoas participantes deben retratar imaxes representativas de Galicia e acompañar cada fotografía cunha breve descripción, en lingua galega, de aspectos curiosos da mesma tales como a súa historia, a súa orografía ou a súa función.

As fotografías entregaranse na conserxería da escola, nun sobre co nome completo e estudos que cursa o seu autor ou autora na EOI. No interior do sobre deben meter o traballo sen marcas que o identifiquen.

O premio do xurado, consistente nun vale de compra en librería por un total de 60 euros, fallarase o mércores 21 de maio. Todos os participantes aceptan que o seu traballo sexa publicado pola EOI.

Equipo de Dinamización da Lingua Galega - Curso 2013-2014