Solicitude e recollida de certificados

A solicitude e recollida de certificados faranse na secretaría do centro dentro do horario enriba indicado. O/A interesado/a poderá recoller os certificados a partires dos sete (7) días seguintes á data da solicitude.