Podes devolver os libros da biblioteca a calquer hora do día

Podes devolver os teus empréstimos da Biblioteca da EOI en calquer momento e de maneira fácil. Só tes que utilizar a caixa de devolucións habilitada na biblioteca, ao lado da mesa do profesor de garda, para ese fin.

Desta maneira, se tiveres algún problema para chegar dentro do horario de atendimento, poderás devolver os libros, cds ou dvds da biblioteca sen axuda. Só tes que introducilos na caixa de devolucións con coidado e coa lombada do libro en primeiro lugar.