Probas de progreso 2016-2017

Consulta aquí os calendarios das datas de cada departamento e grupo.

As convocatorias das probas orais poderanse consultar nos taboleiros das aulas dp 11 ao 13 de xaneiro.