Probas de progreso 2017 - 2018

Consulta aquí os calendarios das datas de cada departamento e grupo.

As convocatorias das probas orais poderanse consultar nos taboleiros das aulas o 12 de xaneiro.