Probas de progreso 2018 - 2019

Consulta aquí os calendarios das datas de cada departamento e grupo.

As convocatorias das probas orais poderanse consultar nos taboleiros das aulas o 16 de xaneiro.