Solicitude de traslado de expediente

Para solicitar un traslado de expediente da EOI de Vilagarcía de Arousa a outra Escola Oficial de Idiomas, o/a interesado/a ten que cubrir este impreso e entregalo na Administración do centro.Normativa vixente sobre traslados:  Orde do 8 de setembro de 2008,  capítulo V, artigo 15º.