Día non lectivo solicitado polo centro

O 5 de decembro de 2016 é o día non lectivo solicitado polo centro ao abeiro do que se indica na normativa aplicable Orde do 7 de xuño de 2016 (D.O.G. do 15 de xuño) pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2015/16, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.