Día non lectivo solicitado polo centro

O 2 de novembro de 2018 é o día non lectivo solicitado polo centro ao abeiro do que se indica na normativa aplicable Orde do 28 de maio de 2018 (D.O.G. do 8 de xuño) pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. A data coincide co día escollido polos demáis centros do municipio.