CURSO 2017-2018: CONVOCATORIA ORDINARIA DE EXAMES

CONVOCATORIA ORDINARIA: CALENDARIO DE EXAMES 

Comprobe a continuación o calendario de probas escritas correspondentes á convocatoria ordinaria.

Publicación de cualificacións en CentrosNet: venres 22 de xuño ás 14:00 horas.

 

AVISOS IMPORTANTES PARA AS PERSOAS CANDIDATAS:

  • deberán estar presentes quince minutos antes do inicio da proba.
  • deberán presentar un documento de identidade con foto (DNI, NIE, pasaporte…).
  • unha vez pechadas as portas das aulas e iniciada a proba de cada destreza, NON SE PERMITIRÁ o acceso á aula de ningunha persoa candidata.

 

DETALLE PROBAS CONVOCATORIAS ORDINARIAS POR DEPARTAMENTOS: Curso 2017 - 2018

 

DETALLE CONVOCATORIAS ORAIS DOS CURSOS DE CERTIFICACIÓN: Curso 2017 - 2018

*Estas convocatorias inclúen ao alumnado libre e CALC.

*Se non te atopas na convocatoria de orais, contacta coa xefatura de departamento correspondente ou co/a teu/túa profesor/a.

 

CONVOCATORIAS ORAIS DOS CURSOS DE PROMOCIÓN (Básico 1, Intermedio 1 e Avanzado 1): Curso 2017 - 2018

O alumnado destes cursos poderá consultar estas convocatorias no taboleiro da EOI e/ou co docente na aula a partir do 18 de maio.

 

EXAMES DE THAT'S ENGLISH!

A información relativa a That's English! pódese consultar nesta ligazón.

 

Nota: A información máis actualizada sempre está exposta nos taboleiros da Escola. En caso de discordancia, a información dos taboleiros prevalece sobre a publicada neste sitio web. Non se facilitan datas de exames por teléfono. Por favor, comprobe persoalmente as datas das súas convocatorias.