CURSO 2018-2019: CONVOCATORIA ORDINARIA DE EXAMES

CONVOCATORIA ORDINARIA: CALENDARIO DE EXAMES Curso 2018 - 2019

Comprobe a continuación os calendarios de probas correspondentes á convocatoria ordinaria.

 

DETALLE PROBAS CONVOCATORIAS ORDINARIAS POR DEPARTAMENTOS

Departamento de alemán
Departamento de francés 
Departamento de inglés: B2.1, C1.1, Cursos de certificación (A2, B1, B2, C1 e C2)
Departamento de italiano 
Departamento de portugués 

 

DETALLE CONVOCATORIAS ORAIS DOS CURSOS DE CERTIFICACIÓN: Curso 2018 - 2019 (Publicadas)

Departamento de alemán: Certificación A2, Certificación B1, Certificación B2 (Actualizada 03/06), Certificación C1.
Departamento de francés: Certificación A2, Certificación B1, Certificación B2 (Actualizada 03/06)Certificación C1.

Departamento de inglés: Certificación A2, Certificación B1 (Actualizada 03/06), Certificación B2 (Actualizada 24/05), Certificación C1 (Actualizada 03/06), Certificación C2.
Departamento de italiano: Certificación A2, Certificación B1, Certificación B2, Certificación C1.
Departamento de portugués: Certificación A2, Certificación B1, Certificación B2, Certificación C1.

*Estas convocatorias inclúen ao alumnado libre de todos os departamentos e That's English! CALC e CFR, no caso do departamento de inglés.

*Se non te atopas na convocatoria de orais, contacta coa xefatura de departamento correspondente ou co/a teu/túa profesor/a.

 

CONVOCATORIAS ORAIS DOS CURSOS DE NON CERTIFICACIÓN

O alumnado destes cursos poderá consultar estas convocatorias no taboleiro da EOI e/ou co docente na aula a partir do 20 de maio.

 

EXAMES DE THAT'S ENGLISH!

A información relativa a That's English! pódese consultar nesta ligazón.

 

AVISOS IMPORTANTES PARA AS PERSOAS CANDIDATAS:

● Comprobe a aula de realización da proba na información publicada diariamente no trípode da entrada. É recomendable que chegue con 15 minutos de antelación á convocatoria da proba.

● O alumnado dirixirase á aula indicada para as diferentes probas. Unha vez pechadas as portas das aulas e iniciada a proba de cada destreza, NON SE PERMITIRÁ o acceso á aula de ningunha persoa candidata.

● Teña consigo un documento de identificación con foto (DNI, NIE, pasaporte).

● O alumnado libre deberá presentar o resgardo de matrícula no momento de acceso á aula.

● Para as probas de expresión oral habilitarase un aula de espera. O alumnado agardará alí a ser chamado.

● Garde silencio no corredor durante a realización das probas.

● O alumnado pode revisar a proba na data que se indica na táboa Convocatorias ordinarias por departamentos. Consulte a aula asignada ese mesmo día no trípode da entrada.

● As cualificacións publicaranse en Centrosnet o luns 24 de xuño a partir das 14.00h.

● O prazo para presentar reclamacións ás cualificacións abrangue os días martes 25 ao mércores 26 de xuño. Consulte o horario da Administración do centro.

Para solicitar un cambio de probas o alumnado deberá presentar no rexistro do centro unha solicitude dirixida ao director do mesmo. Para isto será preciso cubrir a "Instancia Xeral" que se pode descargar nesta mesma páxina web en Administración > Trámites e formularios frecuentes. Presentarase cun mínimo de 7 días de antelación.

 

Nota: A información máis actualizada sempre está exposta nos taboleiros da Escola. En caso de discordancia, a información dos taboleiros prevalece sobre a publicada neste sitio web. Non se facilitan datas de exames por teléfono. Por favor, comprobe persoalmente as datas das súas convocatorias.