Contacto coa xunta de delegados

As persoas representantes de cada grupo elíxense a principio de cada curso.

No curso 2020-2021, elexíronse entre os días 16 e 20 de outubro.

A presidencia da xunta de representates, prorrogada do curso anterior á vista das importantes limitacións de reunión impostas pola COVID19, recae en D José Manuel Pérez Reinoso.

A xunta de persoas delegadas dispón dun taboleiro de información ubicado na pranta baixa a carón da biblioteca.

Pode empregar a dirección de correo xunta.representantes.eoivga@gmail.com para contactar coa persoa que preside a xunta de delegados e forma parte do consello escolar do centro.