Contacto coa xunta de delegados

As persoas representantes de cada grupo elíxense a principio de cada curso.

No curso 2019-2020, elexíronse entre os días 7 e 11 de outubro. A xunta de representates, elexíu a D José Manuel Pérez Reinoso como presidente.

A xunta de persoas delegadas dispón dun taboleiro de información ubicado na pranta baixa a carón da biblioteca.

Pode empregar a dirección de correo xunta.representantes.eoivga@gmail.com para contactar coa persoa que preside a xunta de delegados e forma parte do consello escolar do centro.