Certificados de nivel básico e intermedio

Todos/as aqueles/as que superasen as probas de certificación de nivel básico e intermedio (curso 2010-2011) poden pasar a recoller o título pola secretaría do centro en horario de atención ao público.