Sección de Pontevedra. Profesorado

- Concepción Becerra Pintos - Xefa de estudos

conchibecerra@gmail.com

   Niveis A2 e C1.1

- María Aller Longueira

maralongueira@gmail.com

   Niveis B1 e C1.2

Mª Jesús Lampón González

chussteacher@gmail.com

   Niveis B2.1 e B2 intensivo

- Mª Isabel Magariños Moa

  Niveis A1 e B2.2