PROBAS CERTIFICACIÓN INGLÉS, 2023 - CONVOCATORIA LIBRE

Chamamentos para as probas libres de certificación en febreiro, 2023. MOI IMPORTANTE: as probas orais poden ter lugar antes das probas escritas e ser en días distintos.

 

Nivel básico A2

Proba oral

Proba escrita

 

Nivel intermedio B1

Proba oral

Proba escrita

 

Nivel intermedio B2

Proba oral

Proba escrita

 

Nivel avanzado C1

Proba oral

Proba escrita