CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - GRUPOS NON-TERMINAIS

O alumnado dos niveis A1, B2.1 e C1.1 está convocado a facer os exames nos seguintes horarios, segundo corresponda ás partes que teña que realizar na convocatoria extraordinaria.