PROBAS DE CERTIFICACIÓN 2022 - CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

CALENDARIO DAS PROBAS ESCRITAS E ORAIS. CONVOCATORIA E CHAMAMENTO PARA TODOS OS NIVEIS:

 

NIVEL INTERMEDIO B1

Proba oral

Proba escrita

 

NIVEL INTERMEDIO B2

Proba oral 21 de xuño, ás 10.00h

Proba escrita

 

NIVEL AVANZADO C1

Proba oral

Proba escrita

 

 NIVEL BÁSICO A2

Proba oral

Proba escrita

 

 NIVEL AVANZADO C2

Proba escrita

Proba oral

AdxuntoTamaño
CHAMAMENTO PROBA ORAL B1 (1).pdf370.71 KB
CHAMAMENTO PROBA ORAL B1 (2).pdf370.71 KB
CHAMAMENTO PROBA ESCRITA B1 (1).pdf315.13 KB
PROBA ORAL B2 extraordinaria.pdf343.19 KB
CHAMAMENTO PROBA ESCRITA B2 (1).pdf204.55 KB
CHAMAMENTO PROBA ORAL C1 (2).pdf503.75 KB
CHAMAMENTO PROBA ESCRITA C1 (1).pdf203.72 KB
CHAMAMENTO PROBA ORAL A2 (1).pdf346.77 KB
CHAMAMENTO PROBA ESCRITA A2 (1).pdf201.57 KB
CHAMAMENTO PROBA ESCRITA C2 (1).pdf200.98 KB
CHAMAMENTO PROBA ORAL C2.pdf433.1 KB