PROBA DE CERTIFICACIÓN DO NIVEL AVANZADO C2 - SETEMBRO 2021

Consulte aquí a convocatoria da proba escrita do nivel avanzado C2.

 

Lémbraselles a importancia da consulta da guía do candidato do nivel C2.

Prégase lembren o protocolo de medidas contra a Covid-19.

 

Consulte aquí a convocatoria da proba oral do

nivel C2.

 

O alumnado está distribuido en quendas. Teñen que estar no salón de actos dez minutos antes da hora establecida para o inicio da súa quenda.