AUSENCIAS PROFESORADO

  • A profesora Chus Barreira (alemán) estará ausente o 14 de outubro.