ADAPTACIÓN Á COVID-19

 

ADAPTACIÓN DE PROTOCOLOS 

 

 

  • SEMI-PRESENCIALIDADE ROTATORIA: Se o seu grupo excede a capacidade establecida para a aula, poida que teña que ser desdobrado. De ser o caso, acudirá ao centro unha vez por semana. Consulte a sección web do idioma correspondente para comprobar se é o seu caso.
  • AULA VIRTUAL: E co fin de seguir as clases telemáticas e en caso dun eventual peche temporal é necesario que se autorexistre na aula virtual accedendo desde a nosa web e seguindo as instruccións deste manual.
  • APP CENTROSNET: Tamén é necesario que descargue gratuitamente no seu móbil a aplicación CENTROSNET para recibir as notificacións do centro. Consulte o manual.