AVISO:GRUPOS A1-A2 DE INGLÉS E ITALIANO

Lémbrase ao alumnado interesado nos grupos A1-A2 de italiano e inglés que nestes cursos comezarase dende cero e polo tanto están aconsellados para estudantes que non teñan coñecementos previos da lingua. Con todo, o ritmo de aprendizaxe será alto xa que nun só curso o alumnado matriculado deberá acadar o nivel A2.