NOVO PLAN DE ESTUDOS: 2018-19

Se non fuches quen de asistir á reunión informativa sobre o novo plan de estudos das EOIs bota unha ollada á presentación ou le o FOLLETO INFORMATIVO. Non quedes con dúbidas!