PROBA DE CLASIFICACIÓN 2018

O prazo de matrícula e a realización da proba de clasificación 2018 terá lugar no mes de setembro.