RECOLLA DE TÍTULOS: LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Se superaches as probas dos cursos de linguaxe administrativa de nivel medio e superior neste curso 2017-18, podes recoller os certificados de 9.00 - 14.00 na secretaría.