DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA

Para formalizar a matrícula, deberá presentar a seguinte documentación na secretaría:

DOCUMENTACIÓN

 • Dúas copias da confirmación da matrícula online.
 • ALUMNADO DE NOVO ACCESO

Presentar, ademais do anterior, a seguinte documentación:

   1. Fotocopia do DNI ou NIE (no caso de estranxeiros).
   2. Acceso directo por proba de clasificación ou outras titulacións: presentar os títulos ou certificados que acrediten os accesos a cursos distintos  a 1º de Básico.
   3. Alumnado procedente doutra Escola Oficial de Idiomas: certificados dos estudos realizados na mesma.